Menighedsrådets medlemmer

Formand
Vibeke Morthorst
Mail: vum@deko.dk

Næstformand
Bente Størk Jørgensen
Tel.: 2925 6271
Mail: overdrevsvej21@turbopost.dk 

Kontaktperson
Anette Nielsen

Kirkeværge og kasserer
Jette Rigmor Olsen
Tel. 56578491
Mail: jette.magleby@gmail.com 

Sekretær
Peter Bonde Christiansen