Konfirmationer i 2025 

 

Konfirmationer 2025

 

Magleby Kirke d. 26/4 og 27/4 ( valgfrit)

Holtug Kirke d. 3/5 el. 4/5 ( valgfrit)

 

Inden sommerferien vil der blive sendt indmeldelser ud via skolernes intranet.

Undervisningsdage og tidspunkter er endnu ikke fastlagt

 

Konfirmationer 2026

I skrivende stund er det endnu uvist hvorvidt undervisningen skal rykkes til 8. klassetrin, derfor kan vi ikke melde noget ud p.t

 

Mvh

Sp. Lone Balle Olesen

 

 

Konfirmation 2025-2026 og fremover

Konfirmationen flytter fra 7. til 8. klasse

Publiceret 12-06-2024

Udvalget for Børn, Unge og Læring har lyttet til skolebestyrelserne og Tryggevælde Provsti, så fra skoleåret 2025/26 flytter konfirmationen fra 7. til 8. årgang. Ønsket fra skolebestyrelserne hviler på et ønske om at udsætte unges alkoholdebut.

På baggrund af skolebestyrelsernes henvendelse og ønske har Tryggevælde Provsti valgt at flytte konfirmationen, hvorfor Stevns Kommune og provstiet nu har aftalt tilsvarende at flytte konfirmationsforberedelsen fra 7. til 8. klasse.

Vi har lyttet til ønskerne fra skolebestyrelserne og vi tilslutter os deres ønske om at ændre tidspunktet for konfirmationsforberedelse fra 7. klasse til 8. klasse. Skolebestyrelsernes ønske har udgangspunkt i en bekymring om mange unges tidlige alkoholdebut, som kommer i kølvandet på selve konfirmationsdagen. Denne bekymring er vi glade for at kunne imødekomme med denne her ændring.

Karsten Skov, formand for Udvalget for Børn, Unge og Læring

Aftalen om konfirmationsforberedelse på 8. årgang begynder i skoleåret 2025–2026. Det betyder, at konfirmationsundervisning for 7. årgang i skoleåret 2025-2026, dvs. nuværende 5. klasses elever, bliver flyttet til 8. årgang i skoleåret 2026-2027. Konfirmationstidspunktet bliver tilsvarende flyttet fra foråret 2026 til foråret 2027.

 

 

Sognepræst

Lone Balle Olesen

Magleby-Stevns/Holtug kirker