Til besøgende på kirkegårdene

 

Vi må endnu engang bede om jeres tålmodighed og forståelse! Granlægningen er i fuld gang på begge kirkegårde, og vi forventer at Holtug Kirkegård er færdig i inde værende uge og at Magleby kirkegård er færdig d. 15/12. Vi skal beklage at det ikke var muligt at være færdig til

1. søndag i advent, men vejret, samt sygemelding på kirkegårdene, har gjort det umuligt. Menighedsrådet henstiller til at man ikke klager til graverne, men til daglig leder Lone Balle Olesen, mobil: 23378704 eller mail: Lobo@km.dk

Gran og Gløgg fredag den 15. december 

Fredag d. 15.dec byder menighedsrådet og graverne

på rundvisning på kirkegårdene i forbindelse med færdiggørelsen af granlægningen.

Det er kl .14.00 på Holtug kirkegård og

kl.15.00 på Magleby kirkegård.

Vi gør opmærksom på, at gravstedernes hække først bliver trimmet indvendigt når grandækningen fjernes.

   Nyt i Magleby og Holtug sogne

   Kalender