Navneændring

Alle ansøgninger om navneændring skal som udgangspunkt indgives via www.borger.dk og signeres med MitID. Hvis du ikke kan søge digitalt, kan du søge på en papirblanket. Blanketten udskrives fra borger.dk eller fås ved henvendelse til sognepræsten.

Ansøgning 

Du begynder din ansøgning på www.borger.dk , og i menuen til venstre vælges: ”Familie og børn” – ”Navne og navneændring” – ”Navneændring” og "Ansøg om navneændring med NemID”.

Betaling

Bortset fra nogle få undtagelser skal der betales gebyr for behandling af en ansøgning om navneændring.

Hvornår skal der ikke betales gebyr

Hvis et par i forbindelse med vielse ønsker at få samme mellem- og/eller efternavn skal der ikke betales gebyr for behandling af sagen, når ansøgningen indsendes inden eller senest 3 måneder efter vielsen.

Der skal kun betales ét gebyr hvis der søges om navneændring for ægtefæller, ugifte samlevende, søskende eller plejebørn under 18 år.

Der skal ikke betales gebyr for ansøgning om navneændring for børn under 18 år, hvis navneændringen sker som følge af forældrenes navneændring.

Bekræftelse på navneændringen

Når din ansøgning er imødekommet, vil du modtage en ”Bekræftelse på navn” i din e-boks

Har du brug for en ny fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest, efter du har fået navneændring, kan du på www.borger.dk digitalt anmode om at få en attest tilsendt. Du kan også henvende dig personligt på ethvert kirkekontor/præstekontor i landet, og få attesten udleveret ved at legitimere dig.  Anmodning om attester for børn kan ikke foretages digitalt, og du er nødt til at henvende dig til et kirkekonto/præstekontor for at få attesten.

En vielsesattest kan ikke længere benyttes som dokumentation for ens navn.

Du kan læse mere om navneændring på Familieretshusets hjemmeside