Minikonfirmander

Minikonfirmandundervisning Magleby og Holtug sogne

Målgruppen er de 9-10 årige, der går i 3. klasse. Minikonfirmandundervisningen ledes af vores præst Lone samt kirkeorganist og kirkesanger Maria Telling og Lea Kjelgaard Quortrup.

Den populære undervisning giver børnene kendskab til kirke og kristendom ud fra børnenes egne erfaringer og spørgsmål. I nogle sogne kaldes minikonfirmander for juniorkonfirmander eller børnekonfirmander.

Hvad laver minikonfirmander? Børnene får et grundlæggende kendskab til kirke og kristendom gennem historier, leg, musik og kreative aktiviteter som f.eks. drama, dukketeater og tegning. Undervisningen er tilpasset børnenes alder og lægger op til spørgsmål og undren.

Besøg i kirken Minikonfirmander besøger ofte kirkerummet, fordi det åbner op for gode og nysgerrige spørgsmål om de ting, som børnene ser i kirken, fx en døbefont eller et billede. I kirken er det også oplagt at synge sammen og tale om, hvad der sker til gudstjenesten og de store mærkedage som dåb, bryllup og begravelse. Børnene stiller også eksistentielle spørgsmål om liv og død. For kan det virkelig kan passe at Gud findes? Og bor han lige her i kirken eller oppe i skyerne? Og passer Gud på min døde mormor oppe i himlen?

Bibelens fortællinger åbner sig Minikonfirmanderne hører også bibelhistorier, som de kan spejle deres liv i. Historierne er ikke bare centrale i kristendommen, men de også er en væsentlig del af vores kultur og fælles referenceramme. Børnene hører historier om fx Adam og Eva, Noas ark, den barmhjertige samaritaner og den fortabte søn. Desuden hører de om Jesus´ fødsel, død og opstandelse, og får kendskab til hvorfor vi fejrer jul og påske.

Minikonfirmand er et tilbud til de børn som er interesseret i deres religion og tro, og vil bruge 1 time om ugen med undervisning, leg, musik, sang og kreative aktiviteter. Organist Maria, sanger Lea og præst Lone vil sammensætte et program, som både tager højde for at børnene skal lære noget, og samtidigt have det sjovt og hyggeligt.

Minikonfirmandundervisning

Kære alle 3. klasses børn!

 

Har I lyst til at være minikonfirmander? Det bliver både sjovt og hyggeligt og lærerigt. Vi mødes hver torsdag fra kl. 14-16 i Magleby præstegård, konfirmandstuen. Vi skal synge, lege og bevæge os. Vi skal spise kage og boller og drikke saftevand. Vi skal lære hinanden godt at kende, så I er bekendt med det hele, når I begynder som konfirmander senere hen.

Vi begynder den 2. maj, og sidste gang er den 27. juni hvor vi slutter af med en gudstjeneste i Magleby Kirke og efterfølgende spisning

 

Vi er Maria/ organist, Lea/sanger og Lone/præst.

 

Kærlig hilsen

Maria, Lea & Lone ( tel. 23378704)

   Børnekonfirmander