Mødedatoer og referater

Mødedatoer og referater. Alle møder afholdes i konfirmandstuen i Præstegården

18. oktober 2022 kl. 16.00

21. september 2022 kl. 18.30 Menighedsmøde. Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.

13. september 2022 kl. 16.00

17. juni 2022 referat af aktivitetsudvalgsmøde

21. juni 2022 kl. 17.00 Menighedsrådsmøde

  Magleby, Stevns-Holtug Kirke
  ·   Kirkevænget 2
      23 37 87 04
      Lobo@km.dk