FØDSEL

Alle fødsler anmeldes til sognepræsten via en jordemoder

Kun hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen, skal moren selv anmelde fødslen. Det gøres på blanketten fødselsanmeldelse, som afleveres eller sendes til præsten hurtigst muligt efter fødslen. Herefter får barnet et personnummer.

Faderskab - fælles forældremyndighed
Hvis forældrene er gift 
registreres morens ægtemand automatisk som far til barnet, og forældrene skal ikke foretage sig noget i forbindelse med fødslen.

Hvis forældrene ikke er gift , har de mulighed for at anmelde faderskabet og fælles forældremyndighed senest 28 dage efter barnets fødsel. Det gøres med MitID på www.borger.dk
Er der særlige grunde til, at I ikke kan benytte MitID, kan blanketten "omsorgs- og ansvarserklæring" udskrives fra www.borger.dk, og afleveres til præsten, inden barnet er 28 dage gammelt. BEMÆRK, at blanketten samtidig (samme dato) skal underskrives af to vidner, med mindre forældrene underskriver blanketten hos præsten. 

Afgivelse af omsorgs- og ansvarserklæring medfører fælles forældremyndighed.

Har vi ikke modtaget omsorgs- og ansvarserklæring fra Jer, inden barnet er 28 dage gammelt, vil vi give besked til Familieretshuset, der så behandler faderskabssagen.

Hvornår skal vi kontakte Familieretshuset?
Ønsker I ikke fælles forældremyndighed skal I kontakte Familieretshuset
.
Det samme gælder, hvis I ønsker:

·       Omsorgs- og ansvarserklæringen godkendt inden barnets fødsel. Kopi af den godkendte blanket sendes/afleveres til Præsten/ præstekontor, når jeres barn er født.

·       at rejse en faderskabssag for at afgøre, hvem der er far til barnet.

·       at få registreret medmoderskab